Fokplannen

Medio augustus/september 2019 hopen wij op een nestje van Summer en Enzo

Links: Tweed-Chesters Quantity Out Of Enzo

Rechts: Excellent Gold van de Tender Bende